1 november 2021

6 Redenen om een testament te maken

Als u geen testament heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. De erfgenamen moeten samen de nalatenschap afwikkelen.

Welke redenen zijn er om een testament te laten maken? Dat hangt af van uw persoonlijke situatie, maar ik noem zes algemene redenen.

 

  1. U wilt andere erfgenamen aanwijzen dan de erfgenamen volgens de wet. Denkt u er dan ook over na wat er met uw erfenis moet gebeuren als de beoogde erfgenaam eerder overlijdt.
  2. U wilt dat de erfenis alleen voor de erfgenaam is en niet voor de partner van de erfgenaam (uitsluitingsclausule).
  3. U wilt iemand aanstellen die de nalatenschap namens de erfgenamen mag afwikkelen (executeur). In het testament kunt u vermelden dat de executeur daarvoor een beloning krijgt.
  4. U wilt erfbelasting besparen voor uw erfgenamen.
  5. U wilt een regeling treffen wie voor uw kinderen zorgt als beide ouders er niet meer zouden zijn en de kinderen nog minderjarig zijn (voogdij) en u wilt iemand benoemen die de erfenis voor de kinderen beheert totdat zij oud genoeg zijn om dit zelf te doen (bewind).
  6. U wilt aan kleinkinderen een bedrag nalaten (legaat). Daarbij kunt u vermelden dat de ouders van het betreffende kleinkind het beheer over het legaat hebben tot bijvoorbeeld de leeftijd van 21 jaar van het kleinkind (bewind).

Wilt u een testament maken? Dan kan dat bij uw plaatselijke notaris!

 

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact