4 november 2019

Wat u moet weten over volmachten

Tegenwoordig is er veel vraag naar levenstestamenten. Dat zijn uitgebreide volmachten voor het geval u zelf niet meer kunt handelen. Een levenstestament verschilt van een testament. De bepalingen uit een testament treden pas in werking na uw overlijden.

De bepalingen van een levenstestament treden in werking als er zich tijdens uw leven bepaalde situaties voordoen. U kunt ‘uit de running zijn’ of dement en er kan niets meer door u geregeld worden. Bij de rechter kan dan een bewind over uw bezittingen worden aangevraagd maar dat is een procedure van enkelen maanden als het tegenzit.

Een levenstestament regelt u bij de notaris. Daarin staat onder meer wie uw gemachtigde is, wat de bevoegdheden zijn van de gemachtigde, wanneer de volmacht in werking treedt en aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

In de praktijk krijg ik vaak deze opmerkingen:

-“een levenstestament is niet nodig want wij zijn getrouwd”. Helaas gaat dat niet op. Uw echtgeno(o)t(e)is niet automatisch uw gemachtigde. Als het huis wordt verkocht en overgedragen heeft de notaris de handtekeningen van u en van uw echtgeno(o)t(e) nodig  Als één van beide echtgenoten  niet meer kan tekenen, kan de overdracht niet door gaan en zal er eerst een bewind moeten worden aangevraagd. Hebt u een levenstestament dan kan de overdracht wel doorgang vinden;

-“als ik een volmacht onderteken kan ik zelf niets meer doen”. Als u een levenstestament hebt getekend blijft u zelf volledig bevoegd om alles te regelen. Dat is anders dan bij bewind waardoor u niet langer mag handelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact