15 mei 2022

Waarom u niet bij een bespreking aanwezig mag zijn

Menigmaal nemen cliënten hun familieleden of een vertrouwd persoon mee naar de bespreking van hun testament of levenstestament. Het is niet ongebruikelijk dat verbaasd wordt gereageerd als ik hen mededeel dat ik toch echt alleen met cliënt wil spreken en hen moet verzoeken in de wachtkamer plaats te nemen. Maar waarom is dit zo?

Als uitgangspunt geldt dat het tot de kernverantwoordelijkheid van de notaris behoort om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur. De notaris zal dan ook erop toe moeten zien dat de testateur zijn wil vrij en onafhankelijk van anderen kan vormen en uiten.

Het bespreken van een testament moet daarom in beginsel plaatsvinden tussen de notaris en de testateur. Een bespreking waarbij bijvoorbeeld een familielid aanwezig is, maar deze niet deelneemt aan het gesprek, betekent niet dat het gesprek "onder vier ogen" heeft plaatsgevonden. De notaris moet daarbij ook voldoende acht slaan op het risico van (non-verbale) beïnvloeding. Bijzondere omstandigheden kunnen echter voor zorgen dat bijvoorbeeld een familielid bij de bespreking aanwezig mag zijn, maar deze zal in ieder geval tijdelijk en bij de ondertekening de ruimte moeten verlaten.

Wanneer u samen met uw echtgenoot of (geregistreerd) partner een bespreking hebt over het opstellen van uw testament, mag u wel beiden aanwezig zijn bij de bespreking. Mogelijkerwijs kan de notaris daarbij wel vragen om u beiden ook apart te spreken.

Een testament of levenstestament stelt u op voor uzelf. Het is van belang dat u zelf uw wensen kenbaar maakt, zonder dat een ander u daarbij naar een bepaalde richting toestuurt. Dit is de reden dat de notaris u graag onder vier ogen spreekt, zodat de notaris er zeker van kan zijn dat een ander uw wilsvorming niet heeft beïnvloed. Overigens is het geen probleem dat uw familielid of een vertrouwd persoon u naar ons kantoor brengt. Zij zullen dan wel rekening moeten houden dat zij door de notaris worden verzocht in de wachtkamer plaats te nemen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact