9 augustus 2021

Waar kunt u op letten bij opname in een verpleeghuis?

Als u of uw ouder naar een verpleeghuis gaat kunnen er diverse zaken spelen.

Bij opname in een verpleeghuis zal er een indicatie zijn afgegeven en is de persoon in kwestie veelal niet meer in staat om zelfstandig te wonen. Heeft u een eigen woning dan zal die woning in zo'n situatie vaak worden verkocht. Voor de verkoop van een woning moet u zelf in staat zijn beslissingen te nemen en koopovereenkomst te tekenen. Bij de overdracht moet u bij de notaris in staat zijn om een handtekening te zetten en te overzien wat de gevolgen zijn van de ondertekening van de akte. Kortom, u moet wilsbekwaam zijn.

Mocht u niet meer wilsbekwaam zijn dan kan er gebruik worden gemaakt van uw levenstestament, als u dat eerder heeft opgesteld bij de notaris toen u nog wel wilsbekwaam was.. Hierover schreef ik al eerder. Heeft u geen gemachtigde aangesteld en kunt u zelf niet meer handelen, dan moet de kantonrechter een bewindvoerder over uw bezit benoemen. De bewindvoerder kan een familielid van u zijn of een professionele bewindvoerder. Voor de levering van een woning is dan een extra goedkeuring van de kantonrechter nodig.

Bij een verpleeghuis geldt vaak een eigen bijdrage afhankelijk van de omvang van uw vermogen en uw inkomen. Na verkoop van een woning en gezien de huidige woningmarkt beschikt u wellicht over liquide middelen die u bijvoorbeeld aan de kinderen wilt geven en zo ook de omvang van uw vermogen te verkleinen. Daarbij moet u dan wel rekening houden met eventueel verschuldigde schenkbelasting. Een andere mogelijkheid kan zijn dat u  aan de kinderen alvast hun erfdeel uitkeert dat zij nog tegoed hebben wegens het eerder overlijden van uw  echtgeno(o)t(e).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact