14 februari 2017

Testament niet vergeten aan te passen als u van plan bent uit elkaar te gaan.

In het algemeen is het verstandig om bij een verandering in uw persoonlijke situatie, uw testament na te (laten) kijken. In de praktijk merk ik dat cliënten vaak vergeten hun testament aan te passen in geval van een (aanstaande) scheiding.

Ook als u hebt samengewoond, maar de relatie is verbroken, is het aanpassen van het testament vaak nodig om de partner niet langer mee te laten erven. Na ontbinding van een huwelijk erft de ex-echtgeno(o)t(e) meestal niet meer mee omdat het huwelijk is ontbonden door echtscheiding en niet door overlijden. Maar een testament kan al voor het huwelijk zijn opgemaakt of er staat expliciet een naam in waardoor het na overlijden soms de vraag is of de ex nog moet erven of niet. Dan wordt het een kwestie van uitleg en dat kan ongewenste gevolgen hebben.

Wat zijn de risico’s als uw testament niet wijzigt?

Als u gehuwd bent, erft uw echtgeno(o)t(e) met uw eventuele kinderen. Dit blijft zo, totdat de echtscheiding is verwerkt in de registers van de gemeente, na de uitspraak van de rechter. Dan pas bent u officieel gescheiden. Als u in de tussentijd komt te overlijden, erft uw echtgeno(o)t(e) alsnog. Als u dat niet wenselijk vindt, moet u spoedig een testament maken waarin u uw echtgeno(o)t(e)van uw erfenis uitsluit.

Testament en minderjarige kinderen

Als u minderjarige kinderen heeft en u niet wilt dat uw ex-partner het geld voor de kinderen in beheer heeft na uw overlijden, kan dat ook in een testament beschreven worden. Ook als u wilt voorkomen dat uw nalatenschap via uw kinderen toch bij uw ex-partner terechtkomt, is een testament nuttig.

Dus bent u van plan uit elkaar te gaan, denk dan ook aan uw testament! Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact