7 april 2020

Ruilverkaveling Vijfheerenlanden

Op 31 maart 2000 heeft de destijds te Vianen gevestigde notaris Tromp, de akte van Ruilverkaveling van het Vijfheerenlanden gebied mogen tekenen. Alweer 20 jaar geleden dus. Het was een akte van circa 1200 pagina’s, die nog steeds in Vianen in de kluis wordt bewaard. Bij de Ruilverkavelingsakte zijn percelen in het buitengebied opnieuw op naam gesteld. De percelen kregen nieuwe kadastrale nummers. Er werd met name tussen boeren onderling geruild. De bedoeling van de Ruilverkaveling was de landbouwpercelen van een boer wat dichter bij de boerderijen te krijgen. Ook versnippering van percelen werd tegengegaan; efficiëntie dus.

De kosten die zijn gemaakt voor de akte, het aanleggen van voorzieningen in de weilanden etc, zijn over alle percelen die in de Ruilverkaveling betrokken waren, omgeslagen. Dat is terug te zien op het kadaster waar bij een perceel is vermeld dat er sprake is van Ruilverkavelingsrente. Een soort eigenaarslast die nog enkele jaren betaald moet worden.

De rol van de notaris was twintig jaar bij de ondertekening, een beperkte. De notaris heeft de akte gelukkig niet alleen hoeven voor te bereiden. Daar was een speciale Ruilverkavelingscommissie vanuit het Kadaster voor aangesteld. Wel heeft ons kantoor de akte helemaal doorgenomen en gecontroleerd en waar nodig aangepast. Bijvoorbeeld bij een vererving werden de gegevens van de erfgenamen, voor zover die bekend waren, aan de akte toegevoegd. U kunt zich voorstellen dat de voorbereiding een enorme klus is geweest. Alle betrokken percelen in de Vijfheerenlanden met hun eigenaren moesten in kaart worden gebracht. Bekeken moest worden hoe de percelen beter bij elkaar zouden aansluiten. Als er een hypotheek op het perceel zat en het perceel kreeg een nieuw nummer of de eigenaar kreeg een ander perceel toegewezen, dan moest de hypotheek ook over gaan naar het nieuwe perceel.

Het bijzondere van de Ruilverkaveling is dat deze zogenaamd titelzuiverend werkt. Eerder eigendomsakten doen er niet meer toe. Je kunt in het Kadaster zien dat het perceel op naam gekomen is in 2000, maar waarschijnlijk was het perceel al veel langer eigendom. Ook zijn daar waar nodig bij de akte nieuwe erfdienstbaarheden vastgesteld. Bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van het perceel van een ander om naar een eigen weiland te komen. Eerder gevestigde erfdienstbaarheden kwamen met de Ruilverkavelingsakte te vervallen.

 

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact