23 mei 2018

Opstalrecht, weet u wat dat inhoudt?

Een opstalrecht is een recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouw, werken (bijv. zonnepanelen) of beplantingen (de zogenaamde opstallen) in eigendom te hebben.

In december 2016 schreef ik al over de energiecoöperatie. Voor de gezamenlijke aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen met uw buren is een coöperatie een geschikte rechtsvorm.

Niet elk dak leent zich voor zonnepanelen en in de praktijk zie ik bijvoorbeeld dat een dak van een gezondheidscentrum of sportcomplex wordt gebruikt voor de aanleg van zonnepanelen. De eigenaar, bijvoorbeeld de gemeente, moet dan toestemming geven voor het leggen van de panelen. Maar hoe zorgt u er voor dat uw coöperatie eigenaar blijft van de panelen?

Door de zonnepanelen op het dak van een gebouw van de gemeente te leggen, wordt de gemeente eigenaar van de panelen. Dat komt door zogenaamde natrekking: de eigenaar van de grond/het gebouw is eigenaar van alles wat op of onder de grond/het gebouw is aangebracht.

Door opstalrecht blijft men eigenaar

Dat kunt u doorbreken door met de gemeente een opstalrecht af te spreken. Dit dient bij de notaris te worden geregeld. Zo blijft de coöperatie eigenaar van de zonnepanelen. Een opstalrecht wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld zendmasten: de eigenaar van de grond krijgt daar vaak een vergoeding voor en KPN of andere instanties zijn eigenaar van de zendmast zelf.

In de akte waarbij het opstalrecht wordt gevestigd worden de afspraken vastgelegd. Bijvoorbeeld of er een vergoeding is verschuldigd en hoe lang de opstal mag blijven staan.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact