12 juli 2016

Op tijd bij de notaris

Een notaris wordt ingeschakeld als er uitvoering moet worden gegeven aan gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld: De koopovereenkomst is al getekend maar de eigendomsoverdracht vindt later plaats. Of u heeft overeenstemming met een koper voor uw bedrijf en de afspraken samen op papier gezet, maar de levering van de aandelen van het bedrijf moet nog gebeuren.

 

Laat de notaris vooraf controleren

In de praktijk zijn er veel situaties denkbaar waarbij het beter was geweest dat de notaris al eerder was ingeschakeld en er niet wordt gewacht tot (vlak voor) de overdracht. De notaris controleert bijvoorbeeld de bevoegdheid van partijen (heeft de verkoper niet nog een ex-partner die mee moet tekenen bij de verkoop, zijn alle aandelen wel eigendom van de verkoper van het bedrijf, enzovoorts). Ook blijkt regelmatig dat er afspraken worden gemaakt die belastingtechnisch beter hadden gekund. Een controle vooraf door de notaris had dat kunnen ondervangen.


Laat een volmacht opstellen

Een andere reden om op tijd bij de notaris te komen kan zijn dat u op de dag dat u met de wederpartij hebt afgesproken op het notariskantoor verhinderd bent. In dat geval kan veelal vooraf een volmacht voor u opgesteld worden waarmee een ander op de betreffende dag de akte namens u kan tekenen.

Kortom: als u afspraken wilt vastleggen en er is later een notaris bij nodig om het uit te voeren, neem dan alvast contact met ons op. Dan kunnen problemen worden voorkomen en weet u zeker dat de gemaakte afspraken haalbaar zijn.

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen,

Contact