14 januari 2019

Ongelijke betaling bij aankoop woning?

Als u samen met uw partner een woning koopt en u daaraan meer betaalt dan uw partner is het aan te raden daarvoor een regeling te treffen.

U kunt kiezen voor een regeling waarbij de eigendom van de woning ongelijk verdeeld is. U wordt bijvoorbeeld voor 60% eigenaar van de woning en uw partner voor 40%. De eventuele meerwaarde van de woning bij verkoop wordt dan ook 60-40 tussen u beiden gedeeld.

Een andere regeling kan zijn dat u wel ieder voor de helft eigenaar wordt van de woning, maar vastlegt dat het door u meer ingebrachte bedrag tussen u en uw partner verrekend wordt als uw relatie zou eindigen (of de woning wordt verkocht).

Bij het treffen van een regeling is van belang of u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd bent of juist niet.

Als u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd bent valt zowel de eigendom van de woning als betalingen voor de woning in deze gemeenschap (tenzij u vermogen onder een zogeheten uitsluitingsclausule verkregen zou hebben).

Heeft u huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst, dan kunt u een regeling treffen wie voor welk deel aan de woning meebetaalt. Dit kan op verschillende manieren. U kunt vastleggen dat het bedrag dat u meer heeft ingebracht bij het einde van de relatie uit de verkoopopbrengst van de woning eerst aan u terugbetaald dient te worden alvorens de (rest van de) overwaarde tussen u en uw ex-partner wordt gedeeld. Een andere mogelijkheid is dat u de inbreng relateert aan de waardeontwikkeling van de woning. Als de woning bijvoorbeeld 10% meer waard is bij een verkoop of verdeling, krijgt u uw inleg vermeerderd met 10%  terug.

Heeft u de woning al samen in eigendom en lost alleen u extra op de gemeenschappelijke hypotheek af, dan geldt hetzelfde: vastleggen wat uw extra aflossing is!

Ook voor het geval de woning in waarde daalt, is het aan te raden een regeling te treffen. Krijgt u ook in dat geval de extra inleg retour en moet uw partner dan bijbetalen of niet?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact