14 maart 2016

Levensverzekering versus Testament

Als u een levensverzekering hebt, aan wie komt de uitkering dan toe als u overlijdt? Met een levensverzekering zorgt u ervoor dat na uw overlijden uw nabestaanden een geldbedrag ontvangen. Maar zijn dat dezelfde personen als uw erfgenamen?

De polis van de levensverzekering vermeldt wie de begunstigden zijn van de uitkering van de verzekering. Vaak is een (standaard) rij van begunstigden op uw polis vermeld:

1. de verzekeringnemer (dat bent u zelf als u nog in leven bent);
2. de weduw(e)(naar) van de verzekeringnemer;
3. de kinderen van de verzekeringnemer;
4. de erfgenamen van de verzekeringnemer.

Als u als verzekeringsnemer gehuwd bent en u overlijdt, dan werkt de begunstiging zoals opgenomen onder 2: uw echtgeno(o)t (e) is immers weduw(e)(naar).

Controleer de begunstiging van uw levensverzekering

Als u samenwoont, komt de uitkering dan aan uw partner toe? Volgens de Rechtbank Noord-Holland niet: als u een samenlevingsovereenkomst heeft en een testament (waarin de kinderen waren onterfd en de partner tot erfgenaam was benoemd) is dat niet voldoende.

De polis van de levensverzekering vermeldt wie de begunstigden zijn en dat is doorslaggevend. Uw partner is - omdat u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt - geen weduw(e)(naar)!  De begunstigingen zoals vermeld onder 1. en 2. krijgen geen toepassing en de uitkering komt dus aan de kinderen toe!

Belangrijk is dus om naast het opstellen van een testament ook de begunstiging van de polis van de levensverzekering te controleren. Als de begunstiging niet klopt, kunt u dat bij de verzekeringsmaatschappij laten aanpassen. 

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact