14 maart 2017

Levenstestament en uw notaris

Een notaris heeft kennis van en ervaring met het opstellen van levenstestamenten. Deze worden in een landelijk register geregistreerd zodat artsen, rechters en notarissen kunnen zien of u een levenstestament heeft. Op die manier is uw levenstestament altijd terug te vinden.

In de praktijk worden er veel vragen gesteld over het levenstestament.

Wat kunt u met een levenstestament regelen?

Tijdens leven kan een situatie ontstaan waarin u zelf niet meer kunt beslissen. Bijvoorbeeld in het geval van dementie of in de situatie dat u in coma raakt na een ongeval. Als u niets heeft geregeld zullen bijvoorbeeld familieleden via de kantonrechter bewind over uw vermogen moeten aanvragen zodat duidelijk is wie uw belangen mag behartigen. Met het levenstestament regelt u zelf wie uw gemachtigde is en legt u zelf vast wat de bevoegdheden van de gemachtigde zijn en aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

Bevoegdheden op medisch gebied

Indien uw wensen niet zijn vastgelegd is het niet automatisch zo dat ouders of echtgeno(o)t(e) en/of kinderen keuzes mogen maken en met de artsen kunnen overleggen.

In het levenstestament kunt u toestemming geven voor het verrichten van medische behandelingen. Voorbeelden daarvan zijn de euthanasieverklaring of een behandelgebod of behandelverbod. Ook kunt u opnemen wie inzage mag hebben in uw medische gegevens.

Vermogensbeheer

U kunt in uw levenstestament één of meerdere personen bevoegdheden toekennen zodat zij uw financiële zaken kunnen regelen. Belangrijk is dat de taken en bevoegdheden duidelijk en uitgebreid zijn omschreven. Daarbij kunt u denken aan een bevoegdheid om wel of niet aan een goed doel te schenken of aan kinderen.

Uw bank kan vervolgens in de administratie verwerken wie uw gemachtigde(n) is/zijn. De administratie van de meeste banken maakt het helaas niet mogelijk om beperkingen vast te leggen als dat een kind bijvoorbeeld een betaling tot 1.000 euro zelfstandig mag doen en boven dit bedrag altijd met een ander kind moet handelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen,

Contact