30 juli 2018

Is mijn kind met bijstand ook erfgenaam?

Als uw kind in de bijstand zit en van u een bedrag erft na uw overlijden dat groter is dan het vrijgelaten bedrag (ongeveer € 6.000,-- voor een alleenstaande en ongeveer € 12.000,-- voor een alleenstaande ouder of gehuwden), zal de bijstand waarschijnlijk stoppen. Het kind heeft dan voldoende eigen vermogen en komt niet langer in aanmerking voor een uitkering. Stel: u wilt voorkomen dat de bijstandsuitkering stopt en vraagt aan de notaris of ‘hier iets aan te doen is’.

U zou een kind kunnen onterven zodat het kind niet meedeelt in uw erfenis. Een kind heeft echter volgens de wet recht een minimum wettelijk erfdeel, de legitieme portie. Als het kind in de onterving berust en dus geen beroep doet op de legitieme portie zou de uitkeringsinstantie uw kind daarop kunnen aanspreken. Het kind maakt namelijk geen gebruik van een recht op een wettelijk erfdeel en blijft onnodig een beroep doen op de bijstand. De uitkeringsinstantie kan uw kind dan verplichten diens erfdeel op te eisen of de (hoogte van de) bijstandsuitkering aanpassen.

Als uw kind een erfenis ontvangt, moet er melding worden gemaakt bij de uitkeringsinstantie. Anders kan een sanctie worden opgelegd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact