20 april 2020

Hoe te handelen als de bestuurder van een BV ziek is of overlijdt?

Die vraag geldt eigenlijk voor elke ondernemer. Of u een BV heeft of niet, maar wie is uw vervanger als u zelf niet kunt handelen?

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat wie bevoegd is de besloten vennootschap (BV) te vertegenwoordigen.

Dat kan één persoon zijn of meerdere personen. Als de BV door meerdere personen wordt vertegenwoordigd staat daarbij ook vermeld of één persoon alleen mag handelen of dat er altijd samen moet worden opgetreden. Bij een BV wordt een bestuurder in beginsel benoemd door de vergadering van aandeelhouders.

Als de enige bestuurder of één van de gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders ziek is en niet kan handelen, is het vaak te laat om zelf nog iets te regelen. Het is dan van belang dat al op voorhand te hebben geregeld. Zeker als de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is. De aandeelhouder kan dan immers geen nieuwe bestuurder benoemen.

In de statuten van een BV zijn vaak regelingen getroffen voor het geval de bestuurder niet kan handelen, tijdelijk of helemaal niet meer. Dat valt onder de regeling voor ‘belet en ontstentenis’. Bij belet is er sprake van tijdelijke afwezigheid en bij ontstentenis is er sprake van bijvoorbeeld overlijden of ontslag.

De statuten geven dan de mogelijkheid om vooraf al een vervanger aan te wijzen voor het geval zich een dergelijke omstandigheid voordoet.

Een andere oplossing kan gevonden worden in het aanstellen van een gemachtigde. Dit kan door het geven van een volmacht of door het maken van een levenstestament; hierover schreef ik al eens eerder. Belangrijk is dat de gemachtigde daarvan op de hoogte is en weet wat dan van hem of haar gevraagd wordt. Ook is het praktisch als die persoon goed in uw onderneming is ingevoerd en weet welke belangen er spelen.

Als er niets geregeld is, wordt de onderneming een stuurloos schip en dat komt de onderneming en de resultaten natuurlijk niet ten goede.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact