17 januari 2017

Het nieuwe jaar van start met een eigen onderneming?

U bent het nieuwe jaar wellicht gestart met een eigen onderneming. In welke vorm kunt u dat het beste doen en wat betekent dit voor uw privévermogen?

De rechtsvorm voor de onderneming wordt vaak mede bepaald door de vrijstellingen in de belastingwetgeving voor starters. Verder is het ondernemersrisico een bepalende factor. Er zijn verschillende rechtsvormen denkbaar en welke het beste bij u past is van uw eigen situatie afhankelijk.

Een eenmanszaak is zo ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar pas op! Schuldeisers hebben rechtstreeks verhaal op uw privévermogen en ook op dat van uw echtgeno(o)t(e). Dat is bij een besloten vennootschap (BV) anders: dan kiest u voor een afgescheiden vermogen en is in beginsel alleen de BV aansprakelijk bij faillissement.

Verder kent de wet nog de maatschap of de vennootschap onder firma (vof) waarin u samenwerkt met anderen. Dat kan door een samenwerking van privé personen of doordat BV’s zich op die manier verbinden en samenwerken.

Onlangs schreef ik over de coöperatie wat weer een andere manier is van samenwerken. Uw risico is dan beperkt tot uw inleg en er volgt geen hoofdelijke aansprakelijkheid zoals bij de vof of maatschap.

Gaat u ondernemen of heeft u al een eigen onderneming, controleer dan uw huwelijkse voorwaarden of overweeg om die op te stellen ter bescherming van de bezittingen van uw echtgeno(o)t(e). Verder is een (levens) testament van belang om in geval van overlijden of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid te zorgen dat uw onderneming voort kan blijven bestaan of op de gewenste wijze aan uw erfgenamen toekomt.

Kortom het nieuwe jaar van start gegaan met een eigen onderneming, check dan bij deNotarissen of u alles goed geregeld heeft. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact