16 juli 2018

Groninger akte, wanneer komt dat van pas?

Als u uw huis verkoopt en overdraagt bij de notaris, wordt normaal ook gelijk de koopsom betaald. Uw hypotheek moet worden afgelost zodat de koper een huis vrij van hypotheek krijgt. Dat gaat anders bij een overdracht middels de zogenaamde Groninger akte.

Bij een Groninger akte wordt de koopsom later betaald, conform de afspraken die u daarover maakt. Doordat de koopsom later wordt betaald, zal de hypotheek bij de overdracht meestal nog niet door u kunnen worden afgelost. Wat is het voordeel van een dergelijke akte?

Als u uw huis nog geen half jaar geleden hebt gekocht en u wilt alweer verkopen, zou u een groot deel van de overdrachtsbelasting kunnen terugkrijgen. Er is dan niet opnieuw overdrachtsbelasting verschuldigd omdat het huis binnen zes maanden twee keer wordt overgedragen. Als u hierover afspraken maakt met de koper, betaalt de koper aan u de overdrachtsbelasting die u eerder aan de belastingdienst verschuldigd was en zo heeft u uw 2% belasting over de koopsom weer terug.

Als de koper de financiering echter nog niet rond heeft en het einde van die zesmaandstermijn is in zicht, dan kan de koper met een Groninger akte alvast de eigendom krijgen en heeft u het voordeel dat u de overdrachtsbelasting retour ontvangt. In die leveringsakte staat dat de koper eigenaar wordt op de datum van levering maar op een latere datum alsnog zal betalen, zodra de financiering rond is. In de leveringsakte staat ook dat wanneer de koper niet betaalt, de eigendom van de woning bij u terugkeert.

Gaat dat allemaal zo makkelijk? Nee, dat is mij in de praktijk gebleken. De hypotheekbank van verkoper ging niet akkoord met de overdracht op basis van de Groninger akte. Ook wel begrijpelijk omdat de hypotheekbank van verkoper moet toestaan dat er een andere eigenaar komt en het nog niet helemaal zeker is of de nieuwe eigenaar/koper de financiering wel rond krijgt.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact