23 mei 2016

Gezag en voogdij

Als één van de ouders (met gezag) overlijdt, dan is de andere ouder alleen bevoegd om beslissingen over het kind te nemen. Het gezag eindigt als uw kind meerderjarig, 18 jaar, oud is.

Maak een testament bij de notaris

Overlijdt u beiden voordat uw kind meerderjarig is, dan is er niemand meer met gezag over uw kind. De Kantonrechter benoemt dan vaak in overleg met de familie wie het beste voogd kan worden. Om te voorkomen dat de Kantonrechter iemand tot voogd over uw kind benoemt, die u niet geschikt vindt, kunt u in een testament bij de notaris een voogd benoemen. Dat kan per 1 april 2014 ook in het gezagsregister van de rechtbank.

Een voogdijbepaling in een testament/notariële akte biedt een aantal waarborgen, zoals de controle van de vrije wil en de controle van uw identiteit. Daarnaast heeft de notaris hierin ook een voorlichtende rol. In een testament kunt u bovendien nog meer voor uw kinderen vastleggen:

  • Bewind. De voogdij eindigt als uw kind 18 jaar oud is en soms is het niet verstandig dat uw kind op die leeftijd over de erfenis kan beschikken. Het is dan mogelijk om bewind in te stellen bijvoorbeeld todat uw kind 21 jaar oud is. In het testament staat wie de bewindvoerder is, dat kan dezelfde persoon zijn als de voogd;
  • Uitsluitingsclausule. Daarmee legt u vast dat uw erfenis voor uw kind is en niet voor zijn of haar partner. Bij een echtscheiding van uw kind wordt uw erfenis niet gedeeld.

 Meer weten over voogdijbepaling en het vastleggen in een testament?

Bij DeNotarissen kunt u meer informatie en advies krijgen over een voogdijbepaling en de mogelijkheden die u als ouder heeft. Neem contact op met DeNotarissen of maak direct een afspraak met ons. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen,

Contact