29 maart 2016

Geld besparen door geld uit te geven?

Het klinkt misschien gek, maar het kan wel. Vaak wordt gedacht dat het maken van een testament duur en ingewikkeld is. In veel situaties valt dat echter mee en kan met een goed testament later veel geld bespaard worden. Bijvoorbeeld omdat uw erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen of doordat uw echtgeno(o)t(e), als die na uw overlijden wordt opgenomen in een zorginstelling, een minder hoge eigen bijdrage hoeft te betalen.

Erfbelasting betalen

Afhankelijk van de omvang van uw bezit bij overlijden, zijn uw erfgenamen erfbelasting verschuldigd over hetgeen zij van u erven. Een echtgeno(o)t(e) heeft een vrijstelling voor de heffing van erfbelasting van ruim € 630.000,-- (cijfers 2016). Elk kind heeft een vrijstelling van € 20.000,-- (afgerond). Eén mogelijkheid is door het maken van een testament de vrijstelling van de langstlevende echtgeno(o)t(e) beter te benutten. Een andere mogelijkheid is uw nalatenschap niet alleen aan uw echtgeno(o)t(e) en kinderen te laten toekomen, maar bijvoorbeeld voor een gedeelte ook aan uw kleinkinderen. Uw kleinkinderen hebben namelijk ook een vrijstelling van € 20.000,-- (afgerond) per persoon.

Eigen bijdrage bij opname zorginstelling

Als u gehuwd bent op het moment van uw overlijden en u heeft geen testament gemaakt, bepaalt de wet dat uw gehele nalatenschap toekomt aan uw echtgeno(o)t(e) en dat uw kinderen een vordering krijgen op uw echtgeno(o)t(e) die zij pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgeno(o)t(e). Dit houdt in dat wanneer de langstlevende echtgeno(o)t(e) na uw overlijden wordt opgenomen in een zorginstelling en daarvoor een eigen bijdrage moet betalen, het gehele vermogen van de langstlevende meetelt voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage.

Als u in uw testament bepaald zou hebben dat de vorderingen van de kinderen niet alleen opeisbaar zijn bij het overlijden van de langstlevende, maar ook ingeval de langstlevende wordt opgenomen in een zorginstelling, kunnen de kinderen op het moment van opname hun vorderingen wegens uw overlijden opeisen en zo het vermogen van de langstlevende verkleinen. Voor het berekenen van de eigen bijdrage door de langstlevende telt dan een kleiner vermogen mee.

Wilt u meer informatie over het maken van een testament en erfbelasting? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact