23 september 2016

Aanvaarding van een nalatenschap

In mijn vorige column kwam aan de orde dat u als erfgenaam kunt kiezen voor het zuiver aanvaarden van een nalatenschap, het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap of het verwerpen van een nalatenschap.

Voor het beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap dient u een handtekening te zetten onder de betreffende verklaring en dient administratie daarvan plaats te vinden bij de griffie van de Rechtbank. Zuiver aanvaarden kan echter ook afgeleid worden uit feitelijk handelen.

In de praktijk was er tot voor kort vaak discussie uit welke handelingen zuivere aanvaarding van een nalatenschap kon worden afgeleid. Sinds 1 september is de wet op dit punt verduidelijkt.

Zuivere aanvaarding

Als een erfgenaam handelingen verricht met de nalatenschap die nadelig zijn voor schuldeisers van de nalatenschap, wordt aangenomen dat de betreffende erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard. De erfgenaam wordt daardoor met zijn privé vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de nalatenschap.

Duidelijk is nu dat het meenemen van spullen met alleen emotionele waarde (bijv. fotoboek) niet leidt tot zuivere aanvaarding. Bij spullen met een (geringe) economische waarde is voorzichtigheid geboden. Als inboedel geen waarde heeft kan deze aan bijv. de kringloop winkel worden meegegeven, maar dan moet er wel zekerheid zijn dat de inboedel geen waarde heeft. Bij twijfel moeten de spullen waarvan de kans bestaat dat deze een economische waarde hebben beschikbaar gehouden worden voor de nalatenschap. Dit kán plaatsvinden door deze spullen (tijdelijk) elders ten behoeve van de nalatenschap op te slaan.

Wilt u meer weten  over aanvaarding van een nalatenschap? Neem dan contact op met De Notarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact