7 oktober 2019

Aan een kind boven de 40 jaar toch vrijgesteld schenken?

Als u wilt schenken zijn er diverse mogelijkheden. De schenking in verband met de eigen woning is momenteel erg populair. Een schenking voor een aankoop van een woning of aflossing op de hypotheekschuld is belastingvrij mogelijk tot maar liefst €102.010. Wel zijn daaraan  voorwaarden verbonden.

Eén voorwaarde is dat er niet eerder een schenking van de schenker aan de ontvanger is gedaan, waarbij een beroep werd gedaan op de grote vrijstelling voor de schenkbelasting. Ook moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Wat dat laatste betreft: als de ontvanger van de schenking al boven de 40 jaar is, maar een partner heeft met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar , kan de vrijgestelde schenking toch worden benut. Het moet dan om een partner gaan waarmee de ontvanger van de schenking is getrouwd of een samenlevingsovereenkomst is aangegaan. Als ouder kunt u uw eigen kind het vrijgestelde bedrag schenken. De schenking komt uw kind toe en niet zijn of haar partner. De schenkingsvrijstelling is van toepassing.

Vervolgens is de vraag hoe uw kind het geschonken bedrag gaat besteden. Als het bedrag wordt besteed aan de aankoop van een woning maar de partner van het kind ook mede eigenaar wordt, is het voor uw kind raadzaam om vast te leggen dat uw kind meer in het huis heeft geïnvesteerd. Bij onverhoopt uit elkaar gaan kan uw kind het meer geïnvesteerde bedrag weer verrekenen met de partner. Dat geldt ook als uw kind met de schenking de hypotheek gaat aflossen die ook op naam van de partner staat.

Kortom: als u wilt schenken is het belangrijk te onderzoeken of er vrijgesteld kan worden geschonken en aan de voorwaarden wordt voldaan. Vervolgens is het aan de ontvanger van de schenking om goede afspraken te maken over de inbreng van de schenking in een gemeenschappelijk huis.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact